ΚΓ Μελισσίων

Διεύθυνση:
Σάμου και Γεωρ. Γεννηματά, Μελίσσια