ΕΣΚΚ ΠΑΙΔΩΝ ΕΣΚΚ Παίδων 2021-2022

Group A

Κατάταξη Ομάδες Πόντοι Αγώνες Νίκες Ήττες Διαφορά Διαφορά γκολ τρέχουσα φόρμα
1 ΑΝΔΡΑΝΔΡ 0 0 0 0 0 - 0 0 ?????
2 ΑΡΗΣΑΡΗΣ 0 0 0 0 0 - 0 0 ?????
3 ΑΟΕΡΑΟΕΡ 0 0 0 0 0 - 0 0 ?????
4 ΑΟΜΑΟΜ 0 0 0 0 0 - 0 0 ?????
5 ΠΕΡΙΠΕΡΙ 0 0 0 0 0 - 0 0 ?????

Group B

Κατάταξη Ομάδες Πόντοι Αγώνες Νίκες Ήττες Διαφορά Διαφορά γκολ τρέχουσα φόρμα
1 ΑΟΠΑΟΠ 15 8 7 1 488 - 374 114 ΗΝΝΝΝ
2 ΑΕΣΑΕΣ 14 8 6 2 452 - 343 109 ΝΝΝΝΝ
3 ΠΛΟΗΠΛΟΗ 12 8 4 4 382 - 407 -25 ΝΝΗΗΗ
4 ΑΠΑΣΑΠΑΣ 11 8 3 5 466 - 357 109 ΗΗΗΝΝ
5 ΠΑΝΝΠΑΝΝ 8 8 0 8 332 - 639 -307 ΗΗΗΗΗ
 
Final Four
 
Final Four